Worldwork 2014

Politika i svest u svetu koji se menja
Nova rešenja: od istorije do budućnosti

Worldwork 2014 biće održan u Varšavi, mestu sa burnom prošlošću i živom sadašnošću.

Grad je bio uništen, pa je oživeo. Bio je svedok dvoma ustancima: ustanku u Getu, a kasnije i Varšavskom ustanku koji je organizovala poljska podzemna država. Nestali su Jevreji, njihova kultura i kvarti u kojima su živeli. 1944. godine, Varšava je bila metodično bombardovana, a kasnije rekonstruktisana iż ruševina. Grad ima komunističku prošlost, u njoj periode groze i bezpomoćnosti, ali i pokušaje uspostavljanja društvene pravde i prepoznavanja vrednosti različitih od novca.

Sada je Varšava je jedan od najbrže rastućih gradova u Centralnoj Evropi, sa modernim, visokouzlaznim, ludim tempom i na prvi pogląd, neograničenim mogućnostima. Ipak, spomenute mogućnosti ne ispunjavaju se lako, a ljudi su često konfrontirani sa novim paketom izazova.

Prema Marksu, svest uvek ima političku dimenziju: ona je za njega uvek bila samo rezultat političko – ekonomskih okolnosti. 150 godina posle Marksa vidimo prednosti i mane kapitalizma. Ovo je posebno vidljivo tu, gde se postkomunistički ostaci i nova kultura susreću svakog dana. Ekonomske nejednakosti koje se stalno povećavaju su jedan od glavnih razloga tenzija među pojedincima, grupama, nacijama i kontinentima. Nezaposlenost, stambeni problemi, neefikasne zdravstvene usługę, emigracija, imigracija, to su samo neki od mnogih problema sa kojima se ovde nosimo.

Sa druge strane stvara se nova svest: kuantum paradigma, studija svesti, novi socijalni pokreti kao što su špansko „Indignation” (Ogorčenje), ili „Occupy Wall Street”, koje iskazuju nove mogućnosti.

Za vreme seminara Worldwork 2014 hoćemo da izgradimo most između prošlosti i budućnosti. Za mnoge, dolazak u Varšavu je u suštini konfrontacija sa njihovom ličnom istorijom. Hteli bismo napraviti mesto na kome naše lične priče, koje su toliko različite ipak pripadaju jedne drugima. Verujemo da će nam nalaženje veza među našim starih pričama pomoći da vidimo gde smo sada ali i da ćemo time prići našim sadašnjim problemima. Kasnije se nadamo da ćemo otkriti nove mogućnosti za budućnost.

Želimo da Worldwork postane arena priznavanja prošlosti. Nadamo se da ćemo istražiti ekonomske tenzije koje su ukorenjene u modernoj privredi. Ovaj put bismo takođe hteli napraviti prostor za otkrivanje i razvoj novih rešenja na različitim nivoima, od globalnih vizija do lokalnih projekata.

 

Политика и свест у свету који се мења
Нова решења: од историје до будућности

Worldwork 2014 биће одржан у Варшави, месту са бурном прошлошћу и живом садашношћу.

Град је био уништен, па је оживео. Био је сведок двома устанцима: устанку у Гету, а касније и Варшавском устанку који је организовала пољска поџемна држава. Нестали су Јевреји, њихова култура и кварти у којима су живели. 1944. године, Варшава је била методично бомбардована, а касније реконструктисана иż рушевина. Град има комунистичку прошлост, у њој периоде грозе и безпомоћности, али и покушаје успостављања друштвене правде и препознавања вредности различитих од новца.

Сада је Варшава је један од најбрже растућих градова у Централној Европи, са модерним, високоузлазним, лудим темпом и на први поглąд, неограниченим могућностима. Ипак, споменуте могућности не испуњавају се лако, а људи су често конфронтирани са новим пакетом изазова.

Према Марксу, свест увек има политичку димензију: она је за њега увек била само резултат политичко – економских околности. 150 година после Маркса видимо предности и мане капитализма. Ово је посебно видљиво ту, где се посткомунистички остаци и нова култура сусрећу сваког дана. Економске неједнакости које се стално повећавају су један од главних разлога тензија међу појединцима, групама, нацијама и континентима. Незапосленост, стамбени проблеми, неефикасне здравствене усłугę, емиграција, имиграција, то су само неки од многих проблема са којима се овде носимо.

Са друге стране ствара се нова свест: куантум парадигма, студија свести, нови социјални покрети као што су шпанско „Indignation” (Огорчење), или „Оccupy Wall Street”, које исказују нове могућности.

За време семинара Worldwork 2014 хоћемо да изградимо мост између прошлости и будућности. За многе, долазак у Варшаву је у суштини конфронтација са њиховом личном историјом. Хтели бисмо направити место на коме наше личне приче, које су толико различите ипак припадају једне другима. Верујемо да ће нам налажење веза међу нашим старих причама помоћи да видимо где смо сада али и да ћемо тиме прићи нашим садашњим проблемима. Касније се надамо да ћемо открити нове могућности за будућност.

Желимо да Worldwork постане арена признавања прошлости. Надамо се да ћемо истражити економске тензије које су укорењене у модерној привреди. Овај пут бисмо такође хтели направити простор за откривање и развој нових решења на различитим нивоима, од глобалних визија до локалних пројеката.