O WorldWork-u

WorldWork je razvio dr. Arnold Mindel, osnivač procesno orijentisane psihologije ili ‘Procesnog rada’ i njegove kolege. WorldWork je trening seminar koji se obično organizuje svake dve godine, i koristi metodu procesnog rada i filozofiju koja je objašnjena dalje u tekstu.

‘Duboka Demokratija je naš osećaj da je svet tu da nam pomogne da postanemo potpuno svoji, i da smo mi tu da pomognemo svetu da postane ceo.’
Arnold Mindell

WorldWork je trening seminar koji obučava i obaveštava ljude o konfliktima u radnom okruženju i stvaranju zajednica. Seminar omogućava jedinstvenu priliku za ljude širom sveta da se okupe na jednom mestu i zajedno rade na socijalnim, enviromentalnim i političkim problemima koristeći zajedničke veštine.

SONY DSCIzmeđu 200 i 300 ljudi iz preko 30 država ušestvuje u ovim šestodnevnim okupljanjima. Veliki tim osoblja podstiče različitost u učenju različitih iskustava, što uključuje interakciju između velikih grupa, sastanke manjih grupa, sesije jedan na jedan i umrežavanje grupa.

Duboka Demokratija je princip iza procesa stvaranja zajednice koja čuje sve glasove i vidi sve uloge, uključujući i naše kolektivno iskustvo promenjivih stanja, i suptilna osećanja i tendencije. to je princip koji stvara mesta za povučene, one koji jedva da pričaju i one koji ćute.

WorldWork je grupa koja koristi Duboku Demokratiju u rešavanju problema grupa i organizacija svih vrsta. Da otkrije realne probleme i obogati iskustvo zajednice, WorldWork-ov metod se fokusira na pronalaženju i zapošljavanju moćnih ideja organizacija ili gradova. WorldWork-ovi saradnici osluškuju zemlju, uče društvene veštine koje uključuju preuzimanje i shvatanje uloga i rangova, kako bi obogatili život organizacije. WorldWork uspešno analizira i radi sa multikulturnim grupama, starosedeočkim zajednicama, univerzitetima, manjim i većim organizacijama, takođe radi i sa korporacijama i u konfliktnim zonama širom sveta. (preuzeto sa www.aamindell.net)

SONY DSC

Prethodni Worldwork seminari

Linkovi za sajtove poslednjih WORLDWORK seminara

Link do materiałów z poprzednich WW

Documents from Worldwork 2008

Šta je procesni rad

Procesno orijentisana psihologija je terapeutski metod nastao sedamdesetih godina od strane doktora Arnolda Mindela, američkog terapeuta Jungian škole, i tima sa kojim je radio.

Procesni rad je moderni metod psihološkog rada sa ljudima u različitim stanjima svesti. U svojoj originalnoj teoriji o procesno orijentisanoj psihologiji Arnold Mindel kombinuje koncepte različitih izvora: taoističku filozofiju, jungovsku analitičku psihologiju, teoriju informacija, teoriju uloga, komunikacijski i sistemski pristup u terapiji. SONY DSCRazličite struje i inspiracije su kombinovane u jedinstvenoj i koherentnoj teoriji o procesu. U Mindelovim knjigama nalazimo različite reference i metafore iz sveta fizike, koje se koriste od strane osnivača ovog novog pristupa u psihoterapiji da ilustruju promenu paradigmi u psihologiji – nudeći iznad svega razmišljanje u okvirima procesa pre nego razmišljanje u okvirima stanja. Takođe uključuje i koncept polja. Ključni element Mindelove teorije je koncept duboke demokratije i poziv na saradnju i rad sa manjinama. Procesni rad predstavlja fenomenološku i logičku struju u terapiji. Procesno orijentisan terapeut proučava subjektivni svet drugih, pomažući im da pronađu sisteme i skrivena značenja u naizgled neuređenom svetu iskustva i svakodnevnim problemima, snovima, telesnim simptomima, vezama i drugim stanjima svesti. U radu sa parovima, porodicama i grupama, važan zadatak terapeuta je da sazna načine na koji oni opisuju stvarnost, odnosno, svoje probleme. Procesno orijentisan terapeutski rad uključuje tehnike koje se koriste prilikom intervencije geštalt terapeuta, tehnike Jungove analize, elemente psihodrame, i metode koje se koriste u bihevioralno-kognitivnoj terapiji. Procesno orijentisan rad je uspešna sinteza raznih terapeutskih tehnika koji je sačuvao svoju unutrašnju koheziju. Oslanja se na osnovni koncept procesa i njegovi termini su preuzeti iz teorije o informacijama.

LINKOVI KA POPULARNIM INTERNET STRANICAMA

Linki ośrodków POP oferujących programy licencyjne

LINKOVI KA LOKALNIM GRUPAMA KOJE U SVOJOJ PONUDI IMAJU RADIONICE, SEMINARE I DRUGE FORME PODUČAVANJA U PROCESNOM RADU

CENTRI INSTITUTA PROCESNOG RADA

CENTRI POLJSKOG DRUŠTVA PROCESNO ORIJENTISANE PSIHOLOGIJE

DRUGI LINKOVI O PROCESNOM RADU