Worldwork 2014

פוליטיקה ותודעה בעולם משתנה
פתרונות חדשים: מהעבר אל העתיד

סמינר Worldwork 2014 יתקיים בוורשה, עיר עם עבר סוער והוויה מלאת חיים.

העיר וורשה נחרבה בעברה ונולדה מחדש. היא הייתה עדה למרד הגטו היהודי ומאוחר יותר למרד המחתרת הצבאית של פולין. שכונות יהודיות, בני האדם, התרבות – כולם נעלמו. בשנת 1944 וורשה הופגזה באופן שיטתי ולאחר מכן נבנתה מחדש. העיר זוכרת עבר קומוניסטי רווי אימה וחוסר תקווה לצד הניסיון להנחלת צדק חברתי ובניית ערכים אנושיים יותר.

כיום וורשה הינה אחת מהערים האירופאיות בעלות הצמיחה המהירה ביותר; עם גורדי שחקים מודרניים, קצב מסחרר ומגוון אדיר לכאורה של הזדמנויות. עם זאת אפשרויות אלו לא ממומשות בקלות ואנשים רבים נאלצים להתמודד עם מגוון אתגרים חדשים.

SONY DSC

על פי השקפתו של קרל מרקס תודעה תמיד הייתה פוליטית, תוצר של נסיבות פוליטיות-כלכליות. 150 שנה אחרי מרקס אנו עדים הן ליתרונות והן לחסרונות של השיטה הקפיטליסטית. מורכבות זו בולטת במיוחד כאן, במקום בו פוסט-קומוניזם ותרבות גלובאלית החדשה נפגשים על בסיס יומיומי. התרחבות הפערים הכלכליים מהווה גורם מתח עיקרי בין אינדיבידואלים, קבוצות, עמים ויבשות. אבטלה, מצוקת דיור, קריסה של מערכות בריאות והגירה הנם רק חלק מהסוגיות עמם אנו מתמודדים.

עם זאת, תודעה חדשה מתעוררת: פרדיגמת הקוואנטים, חקר התודעה, תנועות חברתיות חדשות כמו ה”אינדיגנציה” הספרדית או תנועת ה”אוקיופיי” – כל אלו מצביעים על אפשרויות חדשות.

במשך סמינר ה-Worldwork אנו רוצים לבנות גשר בין העבר והעתיד. הביקור בוורשה מהווה עבור רבים התעמתות חזיתית עם עברם. אנו רוצים ליצור מרחב לסיפורים השונים שלנו, מתוך קבלה לשוני ולאחדות שמאחוריהם. אנו מאמינים שיצירת קשר אחד עם השני בעזרת סיפורי העבר שלנו יעזור לנו לראות היכן אנו היום וכיצד אנו יכולים להתמודד עם סוגיות ההווה – ובהמשך לכך אנו מקווים לגלות אפשרויות חדשות לעתיד.

אנו מעוניינים שהסמינר יהווה מרחב הו נוכל להכיר בעבר. אנו מקווים לחקור מתחים אקונומיים שמושרשים בכלכלה של היום. הפעם אנו רוצים גם ליצור מרחב לגילוי ופיתוח פתרונות חדשים ברמות שונות, מחזון גלובאלי ועד לפרויקטים מקומיים.