Worldwork 2014

Politika a uvědomění ve světě, který se mění
Nová řešení: z minulosti do budoucnosti

Worldwork 2014 se bude konat ve Varšavě, místě nabitém pohnutou minulostí a současností.

Město bylo zničeno a znovuzrozeno, bylo svědkem dvou povstání: povstání v ghettu a Varšavského povstání, organizovaném polskou podzemní armádou. Zmizeli Židé, jejich kultura i jejich části města. V roce 1944 byla Varšava systematicky bombardována a poté byla znovu vystavěna z trosek. Město má za sebou komunistickou minulost, během ní období teroru a bezmoci, ale také pokus o dosažení sociální spravedlnosti a uznání jiných hodnot, nežli peněz.

Nyní je Varšava jedním z nejrychleji rostoucích měst ve střední Evropě, s moderními mrakodrapy, šíleným tempem rozvoje a na první pohled neomezenými možnostmi. Tyto možnosti se však nenaplňují snadno a lidé čelí řadě nových výzev.

SONY DSC

Marx zastával myšlenku, že uvědomění má pokaždé politický rozměr, neboť bylo vždy výsledkem politických a ekonomických okolností. 150 let po Marxovi vidíme, stejně výhody, jak i nevýhody kapitalistického systému. To je zvláště nápadné tady, kde se každodenně setkávají zbytky postkomunistické a nové, globální kultury. Rostoucí ekonomické nerovnosti jsou hlavním zdrojem napětí mezi jednotlivými osobami, skupinami, národy a kontinenty. Nezaměstnanost, bytové problémy, nedostatečná zdravotní péče, emigrace a imigrace, to je jen několik příkladů problémů, s nimiž se zde setkáváme.

Na druhou stranu se objevuje nové uvědomění: kvantové paradigma, studium vědomí, nová sociální hnutí, jako jsou například španělští “rozhořčení” („Indignados“), a “Occupy Wall Street” ukazují nové příležitosti.

V průběhu semináře Worldwork 2014 bychom chtěli vybudovat most mezi minulostí a budoucností. Pro mnoho lidí je příjezd do Varšavy sám o sobě konfrontací s vlastní historií. Rádi bychom vytvořili prostor pro naše osobní příběhy, které jsou tak odlišné, ale přesto stále patří k sobě. Věříme, že objevování vztahů prostřednictvím našich starých příběhů, nám pomůže zjistit, kde jsme teď, a to nám umožní vypořádat se s dnešními problémy. Doufáme v objevení nových příležitostí pro budoucnost.

Rádi bychom, aby se Worldwork 2014 stal arénou pro uznání minulosti. Doufáme, že budeme zkoumat ekonomické tlaky, které mají své kořeny v současném hospodářství. Tentokrát bychom také chtěli vytvořit prostor pro objevování a rozvoj nových řešení na různých úrovních, od globální vize po místní projekty.