Worldwork 2014

Politika ir sąmonė besikeičiančiame pasaulyje
Nauji sprendimai: nuo istorijos iki ateities

Worldwork 2014 įvyks Varšuvoje – audringos praeities ir žadančios ateities vietoje

Miestas buvo sunaikintas ir atgimė. Miestas buvo dviejų sukilimų – sukilimo Varšuvos Gete ir po to sukilimo Varšuvoje, kurį suorganizavo pogrindinė Lenkijos armija, liudininkas. Išnyko žydai, buvo sugriauti ištisi jų kadaise apgyvendinti rajonai, nebeliko žydų kultūros. 1944 m. Varšuva buvo metodiškai sprogdinama. Po karo Varšuva atgimė iš pokarinių griuvėsių. Varšuva – tai taip pat ir komunistinės praeities miestas, miestas, kurio istorijoje nestokoja siaubingų ir nevilties kupinų laikotarpių. Bet Varšuvai – tai taip pat ir miestas, kuriame stangiamasi ieškoti socialinio teisingumo ir kitų vertybių nei pinigai.

Šiandien Varšuva yra vienas iš greičiausiai besivystančių miestų Centrinėje Europoje: daugybė dangoraižių, greitas tempas, iš pirmo žvilgsnio neribotos galimybės. Tačiau tų galimybių taip lengvai neįgyvendinsi ir žmonėms tenka vis dažniau susidurti su vis naujais ir vis daugiau iššūkių.

Marksas teigė, kad sąmonė visada yra politinė. Taigi Marksui sąmonė visada buvo politinių-ekonominių aplinkybių rezultatas. Praėjus 150 metų po Markso matome ir kapitalistinės sistemos privalumus, ir jos trūkumus. Ypač tai pastebime čia, mūsų regione, kur kas dieną susiduria pokomunistinis palikimas ir naujoji globalioji kultūra. Vis didėjantys ekonominiai skirtumai ir socialinė nelygybė yra vienas iš pagrindinių įtampos, atsirandančios tarp atskirų asmenų, grupių, tautų ir kontinentų šaltinių. Nedarbas, būsto problemos, nepajėgi sveikatos apsaugos sistema, emigracija ir imigracija – tai tik kelios problemos, su kuriomis susiduriame čia ir dabar.
Iš kitos pusės iškyla tas naujasis sąmoningumas: kvantinė paradigma, naujojo sąmomoningumo problemų studijavimas, nauji socialiniai judėjiniai, tokie kaip ispaniškasis „Indignados“ (Pasipiktinusieji) ar „Occupy Wall Street“ (Užimk Wall Streetą) rodo naujas galimybes.

Seminaro Worldwork 2014 metu norėtumėm nutiesti tiltą tarp praeities ir dabarties. Daugeliui žmonių atvykimas į Varšuvą jau pats savaime tampa susidūrimu su jų pačių istorija. Norėtumėm sukurti vietą mūsų pačių asmeninėms istorijoms, kurios yra labai skirtingos, tačiau ir susijusios viena su kita. Tikime, kad sąsajų suradimas pristatant kadaise išgyventas istorijas mums padės pamatyti, kur mes esame šiandien, o taip pat atsakyti į šiandienos klausimus. Na o po to viliamės, kad mums pavyks atrasti naujas galimybes ateičiai.

Norėtumėm, kad Worldwork 2014 taptų ateities, kurią be baimės pripažįstame, arena. Todėl ne tik nagrinėsime ekonomines įtampas, kurių šaknys giliai slypi šiuolaikinėje ekonomikoje, bet ir stengsimės sukurti erdvę naujų sprendimų skirtinguose lygmenyse, pradedant globaliomis vizijomis ir baigiant vietiniais projektais, atradimui, aptarimui ir paruošimui.