Worldwork Events

Gary Reiss

Nasza praca w Izraelu i Palestynie stała się inspiracją do stworzenia cyklu zatytułowanego „Uzdrawianie historii”. Są to warsztaty, które odbywają się w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Polsce, kolejny warsztat odbędzie w Niemczech w październiku. Historia, która nie jest przepracowana ma tendencję to tego, aby się powtarzać. Chcemy pomagać w przerwaniu tego wzorca. Podczas spotkania opowiemy w jaki sposób można przyłączyć się do naszego przedsięwzięcia.

Rita Schaeper

Miernik nastroju jest narzędziem, które umożliwia uchwycenie emocji pojawiających się danego dnia w dużej grupie. Idea zostanie zaprezentowana przez polskich studentów z Wrocławia. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wyrażenia swoich emocji za pomocą przeróżnych dźwięków.

Zed Xaba

52 minutowy dokument: zróżnicowana rasowo grupa mieszkańców Południowej Afryki wspólnie odwiedza miejsca o znaczeniu historycznym i podejmuje dialog na temat pojednania w Południowej Afryce.

Kara Wilde, Suzette Payne

Praca ze światem i sztuka

W tej grupie, wraz w Suzette Payne i Karą Wilde poprzez sztukę i słowo pisane będziemy zgłębiać doświadczenia pracy ze światem. Posiadanie uzdolnień artystycznych nie jest wymagane.

Kim Ward

Grupa poświęcona poszerzaniu świadomości wokół sytuacji lesbijek, gejów, osób bi oraz transseksualnych/transgenderowych. Celem jest zwrócenie uwagi społeczności na konieczność podjęcia kroków umożliwiających zapewnienie wsparcia osobom lbtg. Skupimy się także na tym, w jaki sposób nieświadoma dyskryminacja może wpływać na dobrostan psychiczny, relacje, dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do równego traktowania w miejscu pracy.

Emetchi

Praca ze światem i trauma

Prezentacja ukazująca wykorzystanie elementów pracy ze światem w pracy z traumą. Usłyszymy o procesie powrotu do zdrowia, podstawowych złożeniach filozoficznych, wyzwaniach terapeutycznych, interwencjach odnoszących się do poziomu uzgodnionej oraz nieuzgodnionej rzeczywistości, jakimi dysponujemy psychologia procesu. Celem prezentacji jest ukazanie tego, co praca ze światem ma do zaoferowania w dziedzinie pracy z traumą oraz omówienie trudności, które pojawiają przy jej wykorzystaniu w sytuacjach, gdzie polaryzacja jest bardzo silna. Wystąpienie opiera się na wiedzy czerpanej z trzydziestoletniej praktyki klinicznej oraz osobistym doświadczeniu traumy.

Hellene Gronda

Badania i publikacje związane z pracą ze światem – studencka sieć wsparcia

Okazja do nawiązania kontaktu z osobami z innych krajów, które pracują nad rozwijaniem oraz upowszechnianiem badań nad pracą z procesem.

Hellene Gronda, Lynn Lobo

Zmiany klimatyczne  – wyzwania emocjonalne

W związku z destabilizacją klimatu mierzymy się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi oraz zagrożeniem ekosystemu, od którego zależy nasze istnienie.  Skutki zaistniałej sytuacji są odczuwalne w coraz to innych miejscach świata. Co możemy zrobić, aby zdać sobie sprawę z powagi problemu? W jaki sposób możemy współdziałać mimo różnicy rang związanej z określoną przynależnością narodową oraz cierpienia wynikającego kontekstu socjo-politycznego? Przepracowywanie trudnych ról i doświadczeń takich jak smutek, wściekłość, wyparcie, panika czy bezradność stanowi częściową odpowiedź na to pytanie.

Podczas spotkania będziemy poszerzać świadomość postaw związanych ze zmianami klimatycznymi oraz nawiązywać interakcje za pomocą niewerbalnych środków wyrazu takich jak ruch czy twórczość artystyczna.

Prowadzące Hellene Gronda (dyplomowana terapeutka pracy z procesem) oraz Lynn Lobo (studentka drugiej fazy) wykorzystują w swojej pracy taniec, ruch sztukę wizualną, Teatr Playbacku oraz performance.

Jennifer Kleskie

Szkoła Civil-Military Operations na Filipinach jest częścią filipińskich Sił Zbrojnych. W ramach „Planu pokoju i bezpieczeństwa wewnętrznego” ma za zadanie łagodzić konflikty zbrojne w kraju. Nie jest to łatwe zadanie w sytuacji, gdy rząd, w którym nadal istnieje korupcja, nie potrafi rozwiązać problemu ubóstwa i uwzględnić potrzeb obywateli. Jennifer Kleskie, dyplomowana terapeutka pracy z procesem i facylitatorka konfliktów, dołączyła do struktur szkoły w charakterze szkoleniowca kadry nauczycielskiej. Opowie ona o wypracowywaniu nowych metod przywództwa w tej placówce oraz zastosowaniu zasad głębokiej demokracji i uczeniu rozwiązywania konfliktów metodami psychologii procesu.

Craig Baker

Arnold i Amy Mindell rozwinęli metodę pracy wewnętrznej zwaną drugim treningiem. Spotkanie będzie okazją wykorzystania jej w pracy nad zagadnieniami wnoszonymi przez uczestników. Każda z osób otrzyma kopię ćwiczenia.

Craig Baker

Dzielenie się i amplifikowanie energii poprzez muzykę. Na tych zajęciach możesz na przykład stać się dzieckiem, które poprzez śpiew amplifikuje energię ZACHWYTU. Celem spotkania jest wyrażenie energii obecnych w uczestnikach oraz stworzenie wspólnej pieśni, która uwzględni je wszystkie.

Nora Hajos, Craig Baker

Taniec i multimedia: Craig Baker & Nora Hajos

SoonGoSee & ComeNowGo

Zwiedzanie ziemi i badanie esencji polaryzacji, które na niej istnieją poprzez taniec i słowa może przynieść ciekawe efekty. Przykładowe nagrania dostępne na stronach:

http://www.youtube.com/watch?v=JNl3g-7TQOI
http://youtu.be/VxwXZFmpFqY

http://theshipgallery.net

Susan J Newton

Pielęgnowanie elastyczności w chaosie: gdzie praca z procesem spotyka się aikido

Przyłącz się do odkrywania tego, co łączy aikido i pracę z procesem. Doświadcz metaumiejętności zachowywania równowagi i pozostawania ześrodkowanym zarówno w pojedynkę jak i w relacjach. Aikido oferuje namacalne doświadczenie nawiązania kontaktu z własnym centrum, a w dalszej kolejności wprowadzania tego poczucia do swoich relacji oraz interakcji ze światem. Praca z procesem podkreśla wagę elastyczności, która umożliwia zmianę. Odnalezienie swojego centrum i pozostawanie z nim w kontakcie jest ważnym elementem wchodzenia w relacje oraz tym, co umożliwia badanie nie tylko znajomych aspektów samego siebie,  ale również odkrywanie w sobie nowych jakości.

20 letnia praktyka aikido oraz intensywne 8 letnie doświadczenie w pracy z procesem pozwoliły mi wyostrzyć świadomość tego, jak poruszam się w świecie. Wykorzystując podstawową technikę aikido (kontakt z centrum umożliwiający zachowanie stabilności) będziemy odkrywać w jaki sposób świadomość ciała pozwala zachować metapozycję i umożliwia bardziej efektywne funkcjonowanie w relacjach.

Elena Margo

Od 8 lat realizuję projekt teatralny Democracy.doc, który wykorzystuje założenia głębokiej demokracji oraz metody pracy z procesem. Nasze przedstawienia zostały wystawione w wielu miastach Rosji oraz Szwajcarii. Podczas spotkania opowiem o historii tego projektu, jego strukturze i ewolucji, jaką przeszedł w ciągu tych 8 lat.

Informacje dostępne są na stronie:  http://beuystheater.ru/pre/press

Vicki Henricks

Akcja filmu Bloodlines rozgrywa się w Australii. Bettina Goering, prawnuczka Hermana Goeringa usiłuje ukryć niechlubną historię swojej rodziny. Malarka Ruth Rich nie radzi sobie z ogromnym gniewem, który odczuwa w zawiązku z historią swoich bliskich. Jej starszy brat zginął w Holocauście; rodzicom udało się przeżyć. Chcąc skonfrontować się ze swoim ogromnym poczuciem winy i strachem przed tym, że jest w niej dziedzictwo zła, Bettina odnajduje Ruth. Podczas serii spotkań dwóch kobiet ukryte poczucie winy jednej zderza się z wściekłością drugiej.

Cynthia Connop, autorka tego dającego do myślenia i wzruszającego filmu, ukazuje Ruth i Bettinę, które mierzą się z przeszłością po to, aby uzdrowić przyszłość. Ich spotkania przeplatane są indywidualnymi wywiadami, obrazami Ruth z serii “Pieśni ciemności” oraz archiwalnymi zdjęciami. Ten współczesny film ukazuje na nowo wpływ, jaki wojna i ludobójstwo wywiera na następne pokolenia zarówno po stronie ofiar jak i sprawców. W kontekście ostatnich wydarzeń w Daufurze, Ruandzie i Serbii dostarcza on ponadczasowych refleksji na temat trudnego procesu przebaczania i pojednania oraz skutków długotrwałej nienawiści.

W czasach, gdy światem targają konflikty między różnymi grupami, film ten jest wzruszającym świadectwem siły pojednania.

Caspar Froehlich

Głęboka demokracja w biznesie i organizacjach
Osoby, które stosują metody pracy z procesem w świecie biznesu podzielą się swoimi doświadczeniami.

Lane Arye

Muzyka nieintencjonalna- praca z tremą (np. przed zabraniem głosu na forum!)

Kiedy śpiewamy lub gramy mogą przeszkadzać nam takie objawy tremy jak lęk, niepokój, pustka w głowie, pocenie się, samokrytyka, drżenie rąk czy przyspieszone bicie serca. Kiedy jednak zbadamy te objawy i rozwiniemy je okazuje się, że to właśnie one mogą umożliwić nam kontakt z własną kreatywnością, ekspresją i wyczuciem muzyki. Podczas spotkania nauczymy się rozwijać symptomy tremy. Poprzez demonstracje, dyskusje i zabawę dowiemy się jak przekształcać muzykę oraz samych siebie. Metoda może być wykorzystana zarówno w pracy z głosem jak i instrumentem, tak w przypadku improwizacji jak i wykonywania gotowych utworów. Będzie ona także przydatna dla osób, które odczuwają lęk przed wystąpieniami publicznymi (np. podczas Worlworku!)

Cathy Bernatt

Zapraszam na prezentację projektu zatytułowanego: Mniej znaczy więcej, mniej więcej, przesłanie bogini mądrości: analiza kompleksu niższości intelektualnej u kilku kobiet pochodzenia polsko-żydowskiego.

Bogna Szymkiewicz, Hanna Wieloch

Celem naszego projektu jest praca z mitem życiowym kobiet z różnych miejsc na świecie oraz stworzenie przestrzeni dla wymiany naszych doświadczeń. Projekt będzie realizowany w formie seminariów. Inspiracją były tygodniowe, wakacyjne warsztaty dotyczące mitu życiowego, które prowadziłyśmy w Nowym Kawkowie w latach 2012 i 2013. Będziemy korzystać z procesowych metod aby zbliżać się do rozpoznania naszych mitów życiowych, a także – rozumienia ich w kontekście społecznych i politycznych spraw współczesnego świata. Będziemy również korzystać z rożnych artystycznych form wyrazu, a także stworzymy stronę internetową, która będzie stanowić forum ekspresji i wymiany naszych doświadczeń.

Agnieszka Wróblewska, Tomasz Teodorczyk

Prezentacja DVD: Nowa metoda pracy z aktorami przy użyciu metod pracy z procesem. „Tańcząc Sarę Kane” – przedstawienie teatru tańca.
Przez ostatnie 6 lat rozwijaliśmy nowa metodę pracy z aktorami i tancerzami w oparciu o idee psychologii procesu. Inspiracją były dla nas również prace Zeamiego Motokiyo, twórcy japońskiego teatru no oraz dzieła bardziej współczesnych reżyserów: Jerzego Grotowskiego i Eugenio Barby. Wspólna praca  z Teatrem Tańca Bretoncaffe zaowocowała powstaniem 4 spektakli teatru tańca, które spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska teatralnego. Ostatnie przedstawienie „Niżyński” było grane w Teatrze Wielkim. Podczas prezentacji krótko przedstawimy naszą metodę pracy oraz pokażemy zapis wideo jednego ze spektakli: „Tańcząc Sarę Kane”

Agnieszka Wróblewska, Tomasz Teodorczyk

Projekt w Ekwadorze – Psychologiczne wsparcie w obszarze praw człowieka.
Przez ostatnie 2 lata pracowaliśmy w Ekwadorze dla organizacji obrony praw człowieka wprowadzając do ich pracy idee pracy z procesem. Pracowaliśmy z różnorodnymi grupami w różnych prowincjach kraju pokazując jak praca z procesem może być pomocna w tworzeniu warunków w większym stopniu sprzyjających ochronie praw człowieka. Podczas prezentacji pokażemy szereg slajdów z Ekwadoru oraz z naszej pracy a także opowiemy szerzej o przeprowadzanym projekcie.