Warsztat A. i A. Mindell

24-25.04.2014

Amy i Arnold Mindell

„Wróżenie z ognia”

Nowe, zorientowane na proces podejście do zdrowia, związków i organizacji

Problemy zdrowotne, relacyjne i organizacyjne należą do najbardziej dokuczliwych i często ich rozwiązanie wymaga szczególnego wglądu, specjalnego podejścia. W trakcie seminarium przedstawimy unowocześnioną wersję psychologii procesu, nowe podejście jednocześnie oparte na jednej z najstarszych metod wróżbiarskich PIROMANCJI czyli „wróżenia z ognia”.

Ognia? Tak. Nasze psychologiczne studia nad 6000 tysiącami lat Azjatyckiej i Rdzenno Amerykańskiej tradycji podążania za tym co „boskie”, za „przepowiednią” pokażą w jaki sposób „ogień” może rozgrzewać i wzmacniać zdrowie, związki i organizacje.

Tło, żródło: Będziemy studiować tę część piromancji, która używa ognia do łamania skorup i kości. Starożytnej tradycji poprzedzajacej I Ching i Tao Te Ching! W trakcie 2 dni semianrium łamannie „skorup-muszli” będzie inspiracją dla „World Tao Theater”, który pomoże nam podejść z miejsca „starszyzny” do osobistych i organizacyjnych problemów i ich rozwiązań.

Dojrzałość i dystans starszyzny jest istotą tego co nazywamy „drugim treningiem”. Pierwszy trening skupia się na podstawowej edukacji, jak radzić sobie z niekończącymi się problemami uzgodnionej rzeczywistości. Drugi trening polega na głębokiej integracji szamanizmu, śnienia i doświadczeń z poziomu esencji z pierwszym treningiem po to, by szukać bardziej twórczych, mniej-przewidywalnych rozwiązań realnych życiowych problemów.

Kto mógłby skorzystać na stosowaniu tych nowych metod? Terapeuci, lekarze, coache, aktorzy, artyści, politycy… każdy kto chce pracować nad miejscem starszyzny w sobie i innych.

Wcześniejsza znajomość Pracy z Procesem jest pomocna ale nie jest konieczna.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66,

Czas: Czwartek i piątek 10-17.30 z przerwą 13.00 – 14.30.

Język: Seminarium w języku angielskim, tłumaczone na język polski

Kontakt i zgłoszenia: Joanna Dulińska i Michał Duda, e-mail to ipp@processwork.pl, tel: 502 616 396

Cena: 600 zł. Specjalna cena dla uczestników seminarium Worldwork 2014 – 500 zł.

Konto: Bank Zachodni WBK, 77 1090 2851 0000 0001 1404 7930 Instytut Psychologii Procesu, adres: ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa, SWIFT – WBKPPLPP