Πρόγραμμα

Ημέρες και Ώρες

Έναρξη: Κυριακή 23 Απριλίου, 2017 (9.30 π.μ.)

Λήξη: Παρασκευή 28 Απριλίου, 2017 (1.30 μ.μ.)

Εγγραφή στο χώρο του σεμιναρίου:

Σάββατο 22 Απριλίου, 3.00 – 7.00 μ.μ. & Κυριακή 23 Απριλίου, 8.00 – 9.30 π.μ.

Program

Download the Detailed Program for Worldwork 2017 Greece here.

Zoom in to read!

Worldwork 2017 Greece Daily Program
Time Activity
8.15-9.15 MORNING ACTIVITIES
Peripheral Activity SOMATIC PROCESSWORK PRACTICE
See Descriptions of Morning Activities
Peripheral Activity YOGA FLOW
See Descriptions of Morning Activities
Peripheral Activity INDIVIDUAL SESSIONS
See Descriptions of Morning Activities
9.30 -10.25 LARGE GROUP MEETING – Theory
10.25 -10.45 COFFEE BREAK
* Day 1: 11.00-11.15*
10.45-12.15 LARGE GROUP MEETING – Group Process
* Day 1: 11.15-12.15*
12.15-12.30 LARGE GROUP MEETING – Debrief
12:30 – 2:00 LUNCH
2.00 – 3:15 AFTER LUNCH ACTIVITIES
Peripheral Activity SOCIAL AWARENESS GROUPS
See Descriptions of After Lunch Activities
Peripheral Activity PARTICIPANTS’ TRAINING
See Descriptions of After Lunch Activities
Peripheral Activity PW STUDENTS’ TRAINING
See Descriptions of After Lunch Activities
Peripheral Activity STAFF SUPERVISION
Peripheral Activity INDIVIDUAL SESSIONS
3.30 – 4.45 SMALL GROUP
4.45 – 5.15 COFFEE BREAK
5.15 -7:00 LARGE GROUP MEETING –
Work with individuals, subgroups, small group supervision, inner work
7:00-8:30 DINNER
* Let’s eat together on Day 1 + Day 5* –
Buy your meal coupons from AKS Hotel
8:30 – 10:00 EVENING ACTIVITIES
Peripheral Activity SCREENINGS, PRESENTATIONS, WORKSHOPS, DISCUSSIONS
See Descriptions of Evening Activities
10:00 – 10:30 CLOSING OF THE DAY
Peripheral Activity GUIDED YOGA NIDRA MEDITATION
See Description of Closing of the Day
Download the Detailed Program in a pdf file here.
Download the descriptions of Morning, After Lunch and Evening Activities of each day in a pdf file here. These peripheral activities happen parallel to one another and are optional.

Δομή Σεμιναρίου

Οι έξι αυτές μέρες περιλαμβάνουν βιωματική εκπαίδευση στη μεγάλη ομάδα, όπου εστιάζουμε σε ένα εύρος θεμάτων που σχετίζονται με την ομάδα και τον κόσμο.

Εξ αιτίας των μεγάλων κοινωνικών διαφορών στον κόσμο σήμερα, είναι αναμενόμενο να εκφράζονται έντονα συναισθήματα και θέσεις, έτσι όπως αναδύονται μέσα από τη λειτουργία της κάθε ομάδας.

Το σεμινάριο ενθαρρύνει διαφορετικά στυλ επικοινωνίας για να υποστηρίξει την έκφραση ποικιλόμορφων πολιτισμικών και εθνοτικών ομάδων.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες συναντιούνται σε σταθερή ώρα κάθε μέρα με μια μικρή ομάδα, όπου και έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιοποιώντας βιωματικές ασκήσεις και να διεργαστούν θέματα που αναδύονται σε ένα πιο οικείο περιβάλλον.

Η εστίαση πάνω σε διαπροσωπικές σχέσεις και η εσωτερική δουλειά είναι σημαντικά στοιχεία κάθε είδους δουλειάς με ομάδες. Ως εκ τούτου, κάθε συμμετέχων και συμμετέχουσα στο σεμινάριο έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ατομικές συναντήσεις με ένα μέλος του προσωπικού, για να εστιάσει σε ατομικά θέματα που μπορεί να αναδυθούν. Το κόστος αυτών των συναντήσεων περιλαμβάνεται στα δίδακτρα του σεμιναρίου.

Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος θα έχουν τη δυνατότητα για δικτύωση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το Worldwork ως επαγγελματική επιμόρφωση

Το Worldwork παρουσιάζει μεθόδους συντονισμού ομάδας για κάθε επίπεδο συναλλαγής. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν δεξιότητες που εφαρμόζονται σε άτομα, σχέσεις, υπο-ομάδες και μεγάλες ομάδες.

Η εκπαίδευση στη δουλειά με συγκρούσεις και το συντονισμό ομάδων είναι κεντρικό κομμάτι του σεμιναρίου. Θα μελετήσουμε και θα μάθουμε αξιοποιώντας τις εμπειρίες του προσωπικού και των συμμετεχόντων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Το Worldwork συνεισφέρει νέα οπτική στο στη δουλειά με μικρές και μεγάλες ομάδες, στην επίλυση συγκρούσεων, στην εκπαίδευση στην ποικιλομορφία (diversity training), στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στη δουλειά με οργανισμούς, στην υποστήριξη ομάδων (team building) και στην εκπαίδευση ηγεσίας (leadership coaching).

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στο Worldwork:

  • Διδάσκονται μεθόδους για την υποστήριξη της ποικιλομορφίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης την αναγνώριση δυναμικών προνομίων και προκατάληψης.
  • Διδάσκονται κι εξασκούνται στην επίλυση συγκρούσεων, στη χαρτογράφηση πολωμένων καταστάσεων και ρόλων και στην παρατήρηση και συντονισμό στιγμών έντασης.
  • Εξασκούνται στην αναγνώριση δυναμικών καταπίεσης, απόδοσης ευθύνης και εκδίκησης.
  • Εισάγονται στις αρχές και την εξάσκηση της Βαθιάς Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας ότι η επίλυση συγκρούσεων σε μια κοινότητα χρειάζεται να περιλαμβάνει όλες τις οπτικές και διαστάσεις της εμπειρίας των μελών της.
  • Μαθαίνουν δεξιότητες δουλειάς με τον εαυτό (inner work) έτσι ώστε να μπορούν να παραμένουν παρόντες και παρούσες ως συντονιστές και συντονίστριες, εν μέσω έντασης, πόλωσης και έντονων συναισθημάτων.
  • Μαθαίνουν για τη σύνδεση της προσωπικής ιστορίας του καθενός και της καθεμιάς με τα συλλογικά θέματα και τις κοινωνικές συγκρούσεις.
  • Εξερευνούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς άθελα να συντηρεί τη σύγκρουση ή να συμβάλλει στη λύση της.
  • Αναπτύσσουν επίγνωση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Αναπτύσσουν δεξιότητες ηγεσίας που βασίζονται στην επίγνωση και στο συντονισμό και όχι στην κυριαρχία.
  • Μαθαίνουν και εξασκούνται σε δεξιότητες απαραίτητες για τη διαπραγμάτευση και τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον.

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας του Worldwork IAPOP θα βρείτε τις πληροφορίες για το σεμινάριο Worldwork 2017 που θα γίνει στην Ελλάδα, 23-28 Απριλίου 2017, μεταφρασμένες στα Ελληνικά.

Η ιστοσελίδα Worldwork IAPOP περιέχει και άλλα τμήματα τα οποία είναι γραμμένα στα Αγγλικά και τα οποία περιέχουν πληρφοροφίες για την Βαθιά Δημοκρατία και την Δουλειά με τον Κόσμο (Worldwork), για προηγούμενα σεμινάρια Worldwork, για πηγές (βιβλία, βίντεο, ακουστικά αρχεία, συνδέσμους) και για τρόπο επικοινωνίας