Διοργανωτές & Χορηγοί

Διοργανωτές

logo-processwork-greece-white-letters
logo-processwork-hub
akma_logo_gr
logo-iapop

Χορηγοί

logo-processwork-latinoamerica
logo-processwork-melbourne
logo-gci
logo-bicc
logo-ipa
logo-trapajo
logo-processwork-uk1
logo-processwork-institute
logo-popi
logo-ipp
logo-japan-process
logo-anzpop
logo-cfor
logo-ipop-czeck
logo-polskie
logo-deep-democracy2

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας του Worldwork IAPOP θα βρείτε τις πληροφορίες για το σεμινάριο Worldwork 2017 που θα γίνει στην Ελλάδα, 23-28 Απριλίου 2017, μεταφρασμένες στα Ελληνικά.

Η ιστοσελίδα Worldwork IAPOP περιέχει και άλλα τμήματα τα οποία είναι γραμμένα στα Αγγλικά και τα οποία περιέχουν πληρφοροφίες για την Βαθιά Δημοκρατία και την Δουλειά με τον Κόσμο (Worldwork), για προηγούμενα σεμινάρια Worldwork, για πηγές (βιβλία, βίντεο, ακουστικά αρχεία, συνδέσμους) και για τρόπο επικοινωνίας